Verantwoording

Verantwoording

Gegevens Stichting

Naam: Stichting Robopump
RSIN/fiscaal nummer: 857192942

KvK-nummer: 67837042

Adres: Diepenheimseweg 19, 7471 LW, Goor

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van een technische oplossing voor de behandeling van diabetes.

Het Bestuur

Namen van bestuurders:

– Robin Koops – Voorzitter

– Rob Koebrugge – Penningmeester

– Erik Postma – Secretaris
– Arianne van Bon – Bestuurslid
– Bram Thomas Craemer – Bestuurslid

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan.

Documenten

 

Afschrift Oprichting Robopump

KvK Uittreksel

Financiële Verantwoording

Beleidsplan

Giften aan Stichting Robopump zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting Robopump is namelijk een ANBI-instelling per 1 januari 2019 en hierdoor gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Lees hier voor meer informatie.