Doneren

Doneren

Hartelijk dank voor uw interesse in de ontwikkeling van de kunstmatige alvleesklier.

Wij zijn u zeer erkentelijk dat u dit project wilt steunen via Stichting Robopump. Het doel van Stichting Robopump is om een technische oplossing voor de behandeling van diabetes te ontwikkelen. De stichting doet dit door projecten financieel te ondersteunen, projecten die onderzoek doen naar en uitvoering geven aan de ontwikkeling van een kunstmatige pancreas. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en overige verkrijgingen.

Stichting Robopump is opgericht door de bedenkers van de kunstmatige alvleesklier zoals die wordt ontwikkeld door het bedrijf Inreda Diabetic, ook gevestigd in Goor (Ov). Inreda is in 2007 in het leven geroepen om het doel van de initiatiefnemers te kunnen uitvoeren. Om de ontwikkeling van de kunstmatige alvleesklier te steunen is later, in 2017, de Stichting Robopump opgericht om beter tegemoet te kunnen komen aan de wens van mensen met diabetes en andere particulieren, maar ook van bedrijven, om donaties te kunnen doen, zodat dit project direct gesteund kan worden.

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Stichting Robopump de ANBI status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Robopump voldoet aan de voorwaarden van de ANBI status en valt daarmee onder de fiscale voordelen. Voor de Stichting, maar ook voor de donateur.

Een gift van een donateur kan fiscaal aftrekbaar zijn. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden:

  1. U doet een periodieke gift.
    Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. Een schriftelijke overeenkomst met Stichting Robopump is hiervoor voldoende.
  2. U doet een gewone gift.
    Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximumbedrag voor gewone giften.

    Lees hier verder wat dit fiscaal voor u kan betekenen.

Stichting Robopump stelt deze gelden één op één ter beschikking aan Inreda of aan wetenschappelijke projecten die direct ondersteunend onderzoek doen ten behoeve van de kunstalvleesklier. Ruim 1.1 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Elke 10 minuten krijgt iemand de diagnose. Diabetes steelt je vrijheid, je gezondheid, en in het ergste geval je leven. Een oplossing vinden voor de behandeling van diabetes en daarmee zorgen voor een beter leven voor mensen met diabetes, dat is het streven van Robopump. En uw steun is daarbij hard nodig. Robin Koops, bedenker van de kunstmatige alvleesklier:
”Als ik de kunstalvleesklier draag, heb ik weer een normaal leven”.  En Robin is niet de enige! De testpersonen van de afgelopen jaren zijn ieder eenzelfde mening toegedaan. Dankzij uw bijdrage wordt deze oplossing sneller werkelijkheid.  Want geld is bepalend voor het tempo waarin dit project gerealiseerd kan worden. In de afgelopen 15 jaar hebben we geleerd om te roeien met de riemen die we hebben; uw bijdrage geeft ons dus extra stuwkracht! Hartelijk dank!

Bedrag